Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Fiske og fangstChevronRight
 5. Fartøy og reiskap i fiskerinæringaChevronRight
 6. TrålfiskeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Trålfiske

Trål er ein aktiv fiskereiskap som fungerer etter sileprinsippet. Trålen er ein pose som vert slept gjennom vatnet. Fisken vert fanga inn i posen, medan vatnet vert silt ut gjennom maskene. Det finst fleire ulike typar trålar, og dei vert brukte til å fanga ulike artar.

Trålposen vert trekt etter fartøyet, og fisk og dyr som er for store til å gå gjennom maskene, vert fanga og samla opp i posen. Storleiken på maskene varierer alt etter kva ein fiskar etter. Til rekefiske bruker ein små masker.

Tråltypar

Det er fleire måtar å halda trålen open på. Vi skil mellom

 • otertrål: vert halden open med tråldører
 • partrål: to fartøy tauar og held trålen utspent
 • bomtrål: eitt fartøy tauar to trålar, som vert haldne utspente av ein stiv bjelke

I norsk fiskeri er det mest vanleg å bruka otertrål, altså ein trål som vert halden open av tråldører. Otertrålen finst i fleire variantar. Vi gir namn til dei ulike tråltypane etter korleis dei vert trekte, kvar i vassmassane dei fiskar, og kva dei fiskar etter.

Vi skil mellom

 • botntrål – etter botnfisk og reker
 • pelagisk trål eller flytetrål – i hovudsak etter kolmule eller annan industrifisk
 • semipelagisk trål – i hovudsak etter same fiskeslaga som pelagisk trål

Omgrep du bør kunna:

aktiv fiskereiskapsileprinsipptrålpose
maskeviddeotertråltråldør
bomtrålpelagisk trålsemipelagisk
partrålingsveipargir
vinglinekulelinebotntelne
ferskfisktrålarfrysetrålartråldører
Tysk fisketråler. Foto.

Kva kan du om trål og tråling? Prøv deg sjølv:

Læringsressursar

Fartøy og reiskap i fiskerinæringa