1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Fiske og fangstChevronRight
  5. Fiskeri – næring og yrkeChevronRight
  6. Kva kan du om sjømerke?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva kan du om sjømerke?

Veit du kva dei ulike sjømerka betyr? Veit du korleis dei er markerte i kartet? Her kan du testa deg sjølv.

Læringsressursar

Fiskeri – næring og yrke

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter