1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Fiske og fangstChevronRight
  5. Fiskeri – næring og yrkeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fiskeri – næring og yrke

Fiskaren har eit yrke med store variasjonar, og må ha både biologisk, teknologisk og økonomisk kompetanse. Opplæringa skjer på skule og i bedrift. Fiskerinæringa er ei stor eksportnæring i Noreg og skaper viktige arbeidsplassar langs kysten.

Fisker ved garnrenna. Foto.

Læringsressursar

Fiskeri – næring og yrke