Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. AkvakulturChevronRight
 4. Helse og miljø i oppdrettsnæringaChevronRight
 5. Lakselus og reinsefiskChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Lakselusa er plagsam for fisken i sjøanlegga våre. I dag er dette samtidig ei av dei mest omdiskuterte sidene ved norsk oppdrettsnæring. Næringa jobbar intenst med å finna berekraftige måtar å bli kvitt lusproblematikken på.

 

Når du har arbeidd med dette stoffet, skal du kunna:

 • forklara livssyklusen til lakselusa
 • forklara kva skadar lusa påfører laksen
 • kva ein ektoparasitt er
 • forklara korleis ein kontrollerer lusemengda på fisk i anlegget
 • forklara kva som er utfordringa ved å bruka kjemikal mot lus
 • vita kva reinsefisk er, og kva dei gjør
 • diskutera korleis næringa kan møta utfordringa med lus