Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. AkvakulturChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Akvakultur

Oppdrettsnæringa har hatt ei rivande utvikling sidan ein først starta med lakseoppdrett i slutten av 1960-åra. No vert produksjonen driven med avansert teknologi og krev høg kompetanse. Oppdrettsfisk er ei av Noregs viktigaste eksportartiklar, og ein leverer til mange internasjonale marknader.

Oppdrettsanlegg i Finnmark. Foto.

Emne

Akvakultur

  • Som fagarbeidar i akvakultur jobbar du i ei næring som skaper store verdiar. Arbeidsplassen og arbeidsoppgåvene er varierte og utfordrande.

  • Artar i oppdrett

    Laks er den vanlegaste oppdrettsarten. Men både kveite, torsk og piggvar og blåskjel, kamskjel, kråkebollar og krepsdyr er aktuelle artar.

  • Fôret er ein av de største kostnadene i eit oppdrettsanlegg. Derfor er det viktig å bruka rett fôr og å fôra rett.

  • For å sikra god fiskehelse må vi kjenna miljøkrava til dei ulike artane. Vi må overvaka både fisk og miljø for å kunna setja inn tiltak ved behov.