Hopp til innhald

SubjectEmne

EMNE

Bruk av digitale verktøy

Dette emnet handlar om å bruke digitale verktøy til innhenting, bearbeiding og presentasjon av informasjon. I praksis tyder det å bruke ein datamaskin, ein mobiltelefon, eit nettbrett eller anna digitalt utstyr til å finne informasjon som du treng i ein arbeidssituasjon.

Informasjon på PC-skjerm

I dette emnet lærer du meir om ulike program for tekstbehandling, rekneark og presentasjonar.Du vil også lære meir om informasjonskjelder på Internett, kjeldekritikk, opphavsrett og opne lisensar.

Læringsressursar

Bruk av digitale verktøy

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar