Hopp til innhald

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
 3. Sal og serviceChevronRight
 4. Sals- og kjøpsprosessenChevronRight
 5. Meirsal og sisteinntrykkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Meirsal og sisteinntrykk

Meirsal er primært retta mot produkt eller tenester som saman med hovudproduktet kan gi ei betre totalløysing for kunden. I denne oppgåva er meirsal og sisteinntrykk viktige tema. Oppgåva egnar seg til gruppearbeid eller til felles gjennomgang i klassa.

Bilde av en mann og kvinne som betaler for varer i en matvarebutikk.

Oppgåve 1 Meirsal

Gi døme på kva som seljar kan føreslå som meirsal når kunden har kjøpt

 • scooter
 • telt
 • dress
 • PC
 • hårklipp
 • flyreise
 • solbriller

Oppgåve 2 Sisteinntrykk

Drøft begge situasjonane. Kva kan du som salsmedarbeidar gjere for at kunden skal få eit godt sisteinntrykk?

Situasjon 1: Kunden har kjøpt.

Situasjon 2: Kunden kjøpte ikkje noko.

Læringsressursar

Sals- og kjøpsprosessen