Hopp til innhald

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Sal og serviceChevronRight
  4. Sals- og kjøpsprosessenChevronRight
  5. KjøpsprosessenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kjøpsprosessen

I denne oppgåva skal du skildre din kjøpsprosess for eit nylig innkjøp. Oppgåva løysast best i grupper.

Gruppearbeid. Foto.
  1. Medlemmene i gruppa gir døme på eit innkjøp dei nyss har gjort.
  2. Prøv å framstille kjøpsprosessen: Kor grundig tenkte du gjennom kva du kjøpte?
  3. Drøft også om seljaren oppfatta behovet dit

Læringsressursar

Sals- og kjøpsprosessen