Hopp til innhald

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Sal og serviceChevronRight
  4. BehovsanalyseChevronRight
  5. Produktreklame frå privat bloggarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Produktreklame frå privat bloggar

Flere bloggere. Foto.

Gruppeoppgåve

Ta utgangspunkt i teksten «Min favoritt-foundation» eller finn eit anna døme på reklame frå ein privat bloggar. Drøft desse spørsmåla:

  1. Kor nyttig er produktreklame frå private bloggarar?
  2. Kva tiltru har du/de til slik reklame?
  3. Bør bloggaren informere om økonomiske fordelar han eller ho får av å tilrå bestemte produkt?

Læringsressursar

Behovsanalyse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?