Hopp til innhald

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Sal og serviceChevronRight
  4. BehovsanalyseChevronRight
  5. Produkt og merkevareChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Produkt og merkevare

Som forbrukarar blir vi påverka av samfunnet vi lever i. Samstundes er vi sjølvstendige individ med eigne ønske og behov. Det heiter seg at ein del unge ser ut til å ha merkevarer på hjernen, medan andre ikkje bryr seg det minste. Kvar står du?

Canada Goose jakke. Foto.

Gruppeoppgåve

Gå saman i grupper med to til fire deltakarar.
Kvar medlem i gruppa gir eit døme på eit favorittprodukt. I presentasjonen prøver kvar deltakar å vurdere sitt eige produkt ut frå følgjande spørsmål:

  • Er dette ei merkevare?
  • Korleis vil du omtale produktet?
  • Kva for tankar og kjensler har du rundt produktet?

Deretter slepp resten av gruppa til i tur og orden med sine kommentarar til produktet.

(NB: Dette skal ikkje vere noka rangering av produkta. Formålet er å få fram ulike syn på merkevarer.)

Læringsressursar

Behovsanalyse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?