Hopp til innhald

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Sal og serviceChevronRight
  4. BehovsanalyseChevronRight
  5. Norsk KundebarometerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Norsk Kundebarometer

I denne oppgåva skal du bruke nettsidene til Norsk Kundebarometer for å lære meir om kundetilfredsheit.

Bilde av en bilselger som selger bil til et ungt par der kvinnen sitter inne i bilen

Gå inn på Norsk Kundebarometer her: Norsk kundebarometer.

  1. Gi døme på bedrifter som har kundar med høg grad av tilfredsheit. Er du kunde hos nokon av dei?
  2. Drøft kva det er som skaper tilfredse kundar.
  3. Gi døme på bedrifter som har kundar med høg grad av lojalitet. Er du ein av dei?
  4. Drøft kva det er som skaper lojale kundar.
  5. Drøft forholdet mellom kundetilfredsheit og atterkjøp.

Læringsressursar

Behovsanalyse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?