Hopp til innhald

SubjectEmne

EMNE

Sal og service

Ein salsmedarbeidar jobbar med sal og kundebehandling og yter service både til privatkundar og bedriftskundar. God og rett service er ein føresetnad for å skape fornøgde og lojale kundar. Du vil her få ei grundig innføring i fleire sentrale emne innanfor sal og service.

Fire personer viser en tommel opp. Foto.

Som salsmedarbeidar må du setje deg inn i kundens situasjon for å kunne skape gode kundeopplevingar. Du må sørgje for at kvar einskild kunde får noko han eller ho opplever som service av høg kvalitet. Du må vite kva for lovar og reglar som gjeld i sal og marknadsføring. Val mellom ulike salskanalar er óg eit viktig tema. Skal du velje analoge eller digitale salskanalar, eller begge delar?