Hopp til innhald

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. HMS, etikk og personvernChevronRight
 4. Innføring i HMSChevronRight
 5. Oppgåver til personleg verneutstyr ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåver til personleg verneutstyr

 1. Når skal verneutstyr brukast?
 2. Kven har ansvaret for at verneutstyr er tilgjengeleg til ulike arbeidsoppgåver?
 3. Kva gjer du dersom det er ein feil på verneutstyret?
 4. Kvifor skal du bruke verneutstyr?
 5. Kan du bli bra av ein hørselsskade?
 6. Når er det viktig å bruke vernebriller?
 7. Gi døme på verneutstyr som blir brukt i yrket ditt.
 8. Kva vil det seie at verneutstyr skal vere CE-merkt?

Læringsressursar

Innføring i HMS