Hopp til innhald

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Innføring i HMSChevronRight
  5. Verneombod på skulenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Verneombod på skulen

Arbeidsmiljølova legg vekt på at arbeidsplassen skal vere trygg mot farar som kan skade liv og helse. For å skape ein sikker arbeidsplass må vi finne ut kva som kan gå gale. Vi må vurdere kva vi kan gjere for å hindre det, og redusere skadane dersom ulykka skulle vere ute.Verneombod har ei viktig rolle i denne samanhengen.

  1. Finn ut kven som er verneombod på skulen
  2. Finn ut kven som sit i arbeidsmiljøutvalet
  3. Inviter verneombodet til klassen for å fortelje om kva verneombodet og arbeidsmiljøutvalet gjer.

Læringsressursar

Innføring i HMS