Hopp til innhald

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. HMS, etikk og personvernChevronRight
 4. Innføring i HMSChevronRight
 5. Mobbing og trakasseringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Mobbing og trakassering

Mobbing, trakassering og diskriminering som går føre seg på arbeidsplassen eller skulen, kan gi store helseproblem. Kva kan gjerast for å hindre slik framferd?

Oppgåve 1 Mobbing

 1. Kva legg de i omgrepet mobbing?
 2. Kjenner de til at det skjer / har skjedd mobbing på skulen?
 3. I tilfelle ja: Kva har du og andre på skulen gjort for å stanse mobbinga?
 4. I tilfelle nei: Kva har skulen gjort for å hindre mobbing?
 5. Kva er skilnaden på erting og mobbing?

Oppgåve 2 Diskriminering og rasisme

Ta utgangspunkt i definisjonane av diskriminering og rasisme.

 • Gi eksempel frå nærmiljøet ditt på krenkjande framferd.
 • Drøft og gi eksempel på korleis vi kan/bør reagere på slik åtferd.

Læringsressursar

Innføring i HMS