Hopp til innhald

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Innføring i HMSChevronRight
  5. Korleis er HMT-forholda der du er?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Korleis er HMT-forholda der du er?

Helse, miljø og tryggleik (HMT) står sentralt i å skape eit godt arbeidsmiljø. Systematisk HMS-arbeid vil seie at arbeidsgivaren skal fastsetje mål for helse, miljø og tryggleik, kartleggje farar og problem og planfast arbeide for førebygging og oppfølging av sjukefråvær. Korleis står det til på din skule?

Oppgåve 1 HMT-arbeid

Ta utgangspunkt i skulen din eller ein annan arbeidsplass du kjenner til.

Gi eksempel på og drøft kva som blir gjort for «at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten».Kom med idear til forbetringar av HMT-arbeidet.

Oppgåve 2 Internkontroll

Ta for dykk lyset i klasserommet:

Er det godt nok? Er det i samsvar med forskriftene?
Følg fasane i forbetringsarbeidet og fordel arbeidet mellom dykk.

Informasjon om fasane i forbetringsarbeidet finn de her under overskrifta "Internkontroll": HMT-arbeid og internkontroll

Læringsressursar

Innføring i HMS