Hopp til innhald

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Innføring i HMSChevronRight
  5. Arbeidsmiljø på jobbenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Arbeidsmiljø på jobben

Refleksjon over kva som er eit godt arbeidsmiljø og korleis vi kan skape trivsel på arbeidsplassen er tema for denne oppgåva.

Fem personar sit i eit kontormøte. Foto.

Oppgåve 1

Det gode arbeidsmiljøet

Drøft og gi eksempel på kva de legg i eit godt arbeidsmiljø, og kva som kan gjerast for å få det til.

Oppgåve 2

Psykososialt arbeidsmiljø

Drøft kva vi meiner med eit godt psyko-sosialt arbeidsmiljø. Kva fellestrekk har dette med det som trengst for å skape trivsel på jobben?

Læringsressursar

Innføring i HMS