Hopp til innhald

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Innføring i HMSChevronRight
  5. Læringsmiljøet på skulen vårChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Læringsmiljøet på skulen vår

Opplæringslova slår fast at alle elevane rett til eit godt og inkluderande læringsmiljø. Her ønskjer vi at elevane skal reflektere over skulen som arbeids- og læringsmiljø, og kva vi meiner med eit godt læringsmiljø. Korleis står det til på skulen din?

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Ta utgangspunkt i kvart punkt i dei fem faktorane for eit godt læringsmiljø, se fagstoffet her:

Skulen – ein stad å lære

Drøft:

  1. Korleis er situasjonen på skulen din eller i klassen din?
    Kva vil du styrkje? Kva vil du ha mindre av?
  2. Kva for tre–fem punkt ville de ha teke med i eit forslag til forbetrings-program på skulen?
Sist oppdatert 18.11.2017
Tekst: Kjell Rosland (CC BY-SA)

Læringsressursar

Innføring i HMS