Hopp til innhald

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Innføring i HMSChevronRight
  5. Læringsmiljøet på skulen vårChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Læringsmiljøet på skulen vår

Opplæringslova slår fast at alle elevane rett til eit godt og inkluderande læringsmiljø. Her ønskjer vi at elevane skal reflektere over skulen som arbeids- og læringsmiljø, og kva vi meiner med eit godt læringsmiljø. Korleis står det til på skulen din?

Ta utgangspunkt i kvart punkt i dei fem faktorane for eit godt læringsmiljø, se fagstoffet her:

Skulen – ein stad å lære

Drøft:

  1. Korleis er situasjonen på skulen din eller i klassen din?
    Kva vil du styrkje? Kva vil du ha mindre av?
  2. Kva for tre–fem punkt ville de ha teke med i eit forslag til forbetrings-program på skulen?

Læringsressursar

Innføring i HMS