Hopp til innhald

SubjectEmne

EMNE

Innføring i HMS

I Noreg står helse, miljø og tryggleik (HMS eller HMT) sentralt for å skape eit godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette emnet gir deg ei innføring i HMS og viktige tema som risikovurdering, arbeidsmiljølova og internkontroll.

Bilde av ung kvinne som holder en plakat med et smilefjes. Foto.

Helse, miljø og tryggleik

Helse, miljø og tryggleik (HMS) er vesentleg for alle bedrifter, store eller små. Ein triveleg, trygg og sikker arbeidsplass er eit godt utgangspunkt for å gi kundane den beste servicen.

Risikovurdering

Ei risikovurdering er ein grundig gjennomgang av kva som kan valde skadar eller sjukdom på arbeidsplassen din. Slik kan du vurdere om du har teke tilstrekkelege forholdsreglar, eller om du bør gjere meir for å førebyggje.

Arbeidsmiljølova

Føremålet til arbeidsmiljølova er å sikre eit arbeidsmiljø som gir grunnlag for ein helsefremjande og meiningsfull arbeidssituasjon. Denne skal gi full tryggleik mot fysiske og psykiske skadeverknader.

Internkontroll

Internkontrollen skal innehalde rutinar, sjekklister og planar bedrifta har laga. Han skal seie kva som skal gjerast når, av kven og på kva måte. De må også vite kva regelverkskrav som gjeld for bedrifta dykkar. Eit oversyn over kva ein internkontroll skal innehalde, finn du i internkontrollforskrifta.

Læringsressursar

Innføring i HMS