Hopp til innhald

Service og samferdsel Vg1

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Administrasjon

  Administrasjon handlar om å leie og styre ei verksemd. Vi bruker også ordet administrasjon om leiinga i ei verksemd, eller om bygningane og kontora.

 • Som servicemedarbeidar er det viktig å følgje etiske normer, reglar for personvern og krav til helse, miljø og sikkerheit.

 • Drøymer du om å starte di eiga bedrift? Her lærer du det du treng å vite for å kunne etablere eiga verksemd.

 • Kva er marknadsføring? Marknadsføring er alle dei fasane i eit arbeid som går ut på å tilfredsstille kundebehova slik at vi tener pengar på det.

 • Reiseliv

  Reiseliv er det livet vi lever når vi er på reise. Korleis planleggje ei reise etter kunden sine ønske og forventingar til gode reiseopplevingar?

 • Sal og service

  Ein salsmedarbeidar jobbar med sal og kundebehandling og yter service til kundar, leverandørar og samarbeidspartnarar. Lær meir om sal og service her.

 • Netthandel

  Med netthandel meiner vi nettverksbaserte handelsløysingar for presentasjon, sal, betaling og distribusjon av produkt til ein kunde.

 • Tryggleik

  Tryggleik kan definerast som evna til å ha kontroll med risiko. Tryggingstiltak og risikovurdering er viktig på arbeidsplassen.

 • Val av transporttenester og det å vurdere vareflyt frå innkjøp til attvinning er viktige tema i dette emnet.

 • Økonomi

  Økonomi er nyttig å kunne uansett kva du skal jobbe med. Å lære økonomi gir deg ei større oversikt over kva som skjer i ei bedrift.

 • I denne teksta vil du få opplæring i å bruke relevante digitale verktøy til å finne informasjon som du treng i ein arbeidssituasjon.

Om Service og samferdsel Vg1

Om Service og samferdsel Vg1

Her finn du læringsressursar for programfaga administrasjon og økonomi, tryggleik og transport og marknadsføring og sal. Du vil lære om etablering og drift av verksemder, der økonomi, tryggleik, marknadsføring og sal blir vektlagt.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Facebook