Hopp til innhald

Service og samferdsel Vg1 2019-20

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Administrasjon

  Administrasjon handlar om å leie og styre ei verksemd. Vi nyttar også ordet administrasjon om leiinga i ei verksemd, eller om bygningane og kontora.

 • Som servicemedarbeidar er det viktig å følgje etiske normer, reglar for personvern og krav til helse, miljø og sikkerheit.

 • Drøymer du om å starte di eiga bedrift? Her lærer du det du treng å vite for å kunne etablere eiga verksemd.

 • Kva er marknadsføring? Marknadsføring er alle dei fasane i eit arbeid som går ut på å tilfredsstille kundebehova slik at vi tener pengar på det.

 • Reiseliv

  Reiseliv er det livet vi lever når vi er på reise. Korleis planleggje ei reise etter kunden sine ønske og forventingar til gode reiseopplevingar?

 • Sal og service

  Ein salsmedarbeidar jobbar med sal og kundebehandling og yter service til kundar, leverandørar og samarbeidspartnarar. Lær meir om sal og service her.

 • Netthandel

  Med netthandel meiner vi nettverksbaserte handelsløysingar for presentasjon, sal, betaling og distribusjon av produkt til ein kunde.

 • Tryggleik

  Tryggleik kan definerast som evna til å ha kontroll med risiko. Tryggingstiltak og risikovurdering er viktig på arbeidsplassen.

 • Val av transporttenester og det å vurdere vareflyt frå innkjøp til attvinning er viktige tema i dette emnet.

 • Økonomi

  Økonomi er nyttig å kunne uansett kva du skal jobbe med. Å lære økonomi gir deg ei større oversikt over kva som skjer i ei bedrift.

 • I denne teksta vil du få opplæring i å bruke relevante digitale verktøy til å finne informasjon som du treng i ein arbeidssituasjon.

Facebook