Hopp til innhald

 1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. YrkesutøvingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Yrkesutøving

For at vi skal byggje hus, vegar, kraftverk og alt anna vi har behov for, trengst det mange forskjellige yrke. Her presenterer vi mange av yrka. Du får vite kva dei forskjellige handverkarane gjer. Vi viser noko av den grunnleggjande kunnskapen som trengst for å arbeide i byggjebransjen.

Byggjeplass i by. Foto.
Her blir det bygt veg i byen.

Emne

Yrkesutøving

 • Programområdet for anleggsteknikk tek føre seg arbeid med fjell, veg og anlegg, bruk av kraftige maskiner og utstyr, HMS og økonomi.

 • Anleggsmaskinførarfaget går ut på å bruke og vedlikehalde anleggsmaskinar og tilleggsutstyr, HMS, samarbeid og planlegging av arbeidsoppgåver.

 • Banemontøren

  Banemontøren byggjer fundament, legg, reparer og vedligeheld skjener. Lær meir om banemontørfaget.

 • Betongarbeidaren

  Betongfagarbeidaren forskalar, bind jern og støyper, og må vere fleksibel og kunne samarbeide på ein komplisert byggeplass. Lær meir om betongfaget.

 • Muraren

  Murarfaget har stor variasjon i arbeidsområdet sitt. Hovuddelen består av nytt murverk, men muraren driv også med restaurering. Lær meir om murarfaget.

 • Stillasbyggjaren

  Stillasbygging har tradisjonar fleire tusen år tilbake. Store og små byggverk er bygde, og stillas har vore tilkomsten. Lær meir om stillasbyggjarfaget.

 • Tømraren

  Tømraren blir knytt til bygging av ulike typar trehus. I tillegg er tømraren å finne på dei fleste byggjeprosjekt. Lær meir om tømrarfaget.

 • Røyrleggjaren

  Ein røyrleggjar legg opp røyranlegg i alle slags bygg. Faget er stort og innhaldsrikt og har eit halvt år lengre læretid enn andre yrkesfag.

 • Taktekkjaren

  Taktekking er eit gammalt fag som går ut på å tekkje tak og overflater slik at dei blir tette mot vatn og vêrtilhøve.

 • Blekkslagaren

  Blekkslagarar produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak.

 • Målaren

  Målarfaget er eit samansett, allsidig fag med mange arbeidsområde både utvendig og innvendig. Her fåt du ei innleiing til målarfaget.

 • Industrimålaren

  Hovudoppgåva til ein industrimålar er å verne nye konstruksjonar mot korrosjon, og å vedlikehalde eksisterande.

 • Bygginnreiaren

  Innleiing til trevare- og bygginnreiingsfaget.