Hopp til innhald

 1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. Helse, miljø og sikkerheit ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Helse, miljø og sikkerheit

Helse, miljø og sikkerheit (HMS) er vesentleg for alle bedrifter, stor eller lita. Ein triveleg, trygg og sikker arbeidsplass er eit godt utgangspunkt for lønnsemd. Det er derfor ikkje noko motsetningsforhold mellom HMS og god lønnsemd.

Bokstavane H M S. Illustrasjon.

Det er gitt ei rekke lover, forskrifter og rettleiingar som set krav om HMS på arbeidsplassen. Arbeidsgivar og arbeidstakar har både rettar og plikter i å følgje desse forskriftene.

Grunnleggande HMS

 • Eit planmessig HMS-arbeid skal sikre mot tap.
 • Arbeidstakaren skal sikrast mot sjukdom og skade.
 • Bedrifta skal sikrast mot økonomiske tap i form av skade på utstyr, materiell og avbrot i drifta.

Emne

Helse, miljø og sikkerheit

 • HMS for eleven

  Helse, miljø og sikkerheit (HMS) er viktig for alle bedrifter. Ein triveleg, trygg og sikker arbeidsplass må vere utgangspunktet, også for lønnsemd.

 • Arbeidsmiljølova og forskrifter krev systematisk arbeid for å sikre helse, miljø og sikkerheit til arbeidstakarane. Lær meir om dette her.

 • Helse, miljø og sikkerheit (HMS) er viktig for alle bedrifter. Ein triveleg, trygg og sikker arbeidsplass må vere utgangspunktet, også for lønnsemd.

 • Sikkerheit

  S-en i HMS-omgrepet står for sikkerheit for person, prosess og produkt. Ordet blir ofte brukt i samband med hendingar, gjerne akutte situasjonar.