Hopp til innhald

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. Å starte eiga bedriftChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Å starte eiga bedrift

Har du lyst til å starte di eiga bedrift? Har du utvikla produkt eller tenester som du tenkjer du kunne ha tent litt pengar på? Kva treng du å vite for å kome i gang? Treng du å starte firma for å tene pengar?

To messestandar med trekassar og disk i front, banner med logo, tekst og foto i bakgrunnen. Foto.
Messetand laga av ungdomsbedriftene PiffUp UB og Refined UB ved Vågen vgs.

Korleis kan du sette riktig pris på ei vare eller ein teneste? Småjobbar kan du utføre utan å starte firma. Men skal du organisere verksemda di som ei næringsverksemd, må du starte di eiga bedrift. Har du fylt 18 år og har opphalds- og arbeidsløyve i Noreg, kan du starte ditt eige firma. I nokre bransjar er det òg krav om autorisasjon, konsesjon eller løyve.

Emnet er utarbeidd i samarbeid med Etablerersenteret (etablerersenteret.no).

Emne

Å starte eiga bedrift

  • Alle elevar i vidaregåande skule kan starte ei ungdomsbedrift i samarbeid med lærar.

Læringsressursar

Å starte eiga bedrift