Hopp til innhald

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. PersonvernChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Personvern

Vi har alle rett til privatliv og kontroll over eigne personopplysingar. Desse rettane er nedfelte i Grunnlova, menneskerettskonvensjonen og EU si personvernforordning (GDPR). Innan IT- og medie-feltet handsamar vi andre sine personopplysingar. Då må vi ha god styring på kva som er lov og ikkje.

Kvinne som viser hysjteikn framfor munnen. Foto.

Læringsressursar

Personvern