Hopp til innhald

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. Arbeidsmiljø på jobbenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Arbeidsmiljø på jobben

Refleksjon over kva som er eit godt arbeidsmiljø og korleis vi kan skape trivsel på arbeidsplassen er tema for denne oppgåva.

Oppgåve 1 Det gode arbeidsmiljøet

Drøft og gi eksempel på kva de legg i eit godt arbeidsmiljø, og kva som kan gjerast for å få det til.

Oppgåve 2 Psykososialt arbeidsmiljø

Drøft kva vi meiner med eit godt psyko-sosialt arbeidsmiljø. Kva fellestrekk har dette med det som trengst for å skape trivsel på jobben?

Læringsressursar