Hopp til innhald

 1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. HMSChevronRight
SubjectEmne

EMNE

HMS

For å sikre gode og trygge arbeidsplassar er det ulike lover og reglar som gjeld. Ein fagarbeidar jobbar etter desse kvar dag.

HMS og internkontrollforskriften

HMS står for helse, miljø- og tryggleik, og internkontroll er bedriften sitt eige kontrollsystem for å følgje opp regelverket. Det er "internkontrollforskriften" (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetssarbeid i virksomheter) som regulerer dette arbeidet.

Systematikk

Arbeidsgivar pliktar å sørgje for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS, i si bedrift, og det skal gjerast i samarbeid med arbeidstakarane. Det er også verneombod på alle store arbeidsplassar som har som oppgåve å bidra til at arbeidstakarane har eit trygt arbeid å gå til.

Førebygge

Føremålet med systemet er å sikre at ulike problem og ulykker blir førebygde, slik at skade ikkje skjer. Det kan gjelde alt frå riktige hjelpemiddel for å unngå tunge løft, til arbeidstid, elektriske installasjonar, rømmingsvegar eller glatte golv. Det kan også dreie seg om farleg avfall og bruk av verneutstyr.

Det er ditt ansvar å bruke verneutstyr, men det er arbeidsgivaren sitt ansvar å ha rett verneutstyr tilgjengeleg.

HMS er også å bidra til eit godt arbeidsmiljø og å unngå konfliktar på jobb. Dårleg arbeidsmiljø kan gå utover helsa til den einskilde og kvaliteten på arbeidet som skal gjerast.

Kjelde: Udir

Emner

HMS

 • HMT-arbeid og internkontroll

  Arbeidsmiljølova og ulike forskrifter krev systematisk arbeid for å sikre helse, miljø og tryggleik for arbeidstakarane. Lær meir her.

Læringsressursar

HMS

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Generelt dokumentasjonsverktøy

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for vurderingsressurs.