Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjon og medieuttrykk

Menneske med ulik gruppetilhøyrsle og interesser vel og tolkar medieuttrykk ulikt. God kommunikasjon handlar om å forstå kulturfellesskapet og å kunne utforme ein bodskap slik at han blir oppfatta av mottakaren. Analyse av medieuttrykk gir inngåande kompetanse i korleis mediebodskap blir formidla.

Emner

Kommunikasjon og medieuttrykk

  • Sett deg inn i kommunikasjonsteoriar, sjanger, målgruppetenkning og retorikk og bli god på mediekommunikasjon.

  • Når vi analyserer eit medieuttrykk, plukkar vi det frå kvarandre for å sjå kva det er laga av, og korleis det er “skrudd saman”.