Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjon og medieuttrykk

Menneske med ulik gruppetilhøyrsle og interesser vel og tolkar medieuttrykk ulikt. God kommunikasjon handlar om å forstå kulturfellesskapet og å kunne utforme ein bodskap slik at han blir oppfatta av mottakaren. Analyse av medieuttrykk gir inngåande kompetanse i korleis mediebodskap blir formidla.

Emne

Kommunikasjon og medieuttrykk

  • Sett deg inn i kommunikasjonsteoriar, sjanger, målgruppetenkning og retorikk og bli god på mediekommunikasjon.

  • Mediesjangrar

    Ein mediesjanger består av medietekstar som har mange fellestrekk.