Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. VideoproduksjonChevronRight
  5. Dokumentasjon av medieproduksjonChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Dokumentasjon av medieproduksjon

Dokumenter arbeidet ditt med medieproduksjonane. Reflekter over korleis du har løyst oppdraget, korleis du har utvikla idéen og planlagt produksjonen og kva val du har teke undervegs.

Læringsressursar

Videoproduksjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale