Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. MedieproduksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Medieproduksjon

Medieproduksjon handlar om planlegging, opptak, utforming, lagring og distribusjon av medieuttrykk i ulike format ved hjelp av produksjonsutstyr og programvare.

Kamera gjer opptak i eit studio. Foto.

Emne

Medieproduksjon

 • Medvit om arbeidstilhøve og produksjonsprosessen bak medieuttrykk bidreg til å sikre kvaliteten på dei.

 • Skriftproduksjon

  Vil du ha ei profesjonell tilnærming til produksjon av tekst, lærer du deg touch-metoden og å bruke verktøy for stavekontroll og for samarbeidsskriving.

 • Lydproduksjon

  Lydopptak, val av mikrofon, opptaksutstyr, stemmebruk og lydredigering har noko å seie for kvaliteten på resultatet av ein lydproduksjon.

 • Videoproduksjon

  Videoproduksjon handlar om alt frå konkretisering av idéen, utteikning og filming, til redigering og klipping.

 • Nettsider er sette saman av ulike medium og gir brukarane interaktive val. Vi skriv kode direkte eller bruker eit publiseringssystem.