Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
  4. IdéutviklingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Idéutvikling

God kommunikasjon startar ofte med ein god idé. Den kreative prosessen fram mot produksjonsstart blir ofte undervurdert, spesielt av nybyrjarar og amatørar.

Å tenkje ut, utvikle og velje idear krev øving. Kva er ein idé? Kor kjem ideane frå, og kvifor ideutvikling viktig?

Klar, ferdig, kreativ

Set deg inn i idéutviklingsmodellen Klar, ferdig, kreativ. KFK-modellen bryt idéfasen ned i fire delfasar:

  • utforskning
  • idemyldring
  • utvelging
  • presentasjon

Teknikkar for ideutvikling

Det finst eit utal teknikkar du kan bruke for å komme fram til ein god idé, teste han ut og vidareutvikle han. Nokre kan brukast av ein person aleine. Andre eignar seg best i samarbeid mellom fleire. Moodboard, rollespel og skisseteikning er nokre slike teknikkar.

Læringsressursar

Idéutvikling

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs