Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
 4. Uttrykkshistoria, trendar og stilartarChevronRight
 5. Stilhistorie: art nouveau og street artChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter at du har jobba med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til korleis visuelle uttrykk har forandra seg gjennom tidene, og nokre kunsthistoriske epokar og stilartar frå starten av 1900-talet og fram til i dag

 • kjenne til spesielle uttrykksformer innan art nouveau og street art

 •  kunne bruke trekk frå uttrykk frå tidlegare tider i eigne arbeid

For å få djupneforståing må du

 • setje deg grundig inn i ein stilhistorisk epoke og halde ein presentasjon om denne for klassen

 • sjå ein film frå street-art-miljøet (1t 26 min)

 • lage ein plakat som er inspirert av ein stilhistorisk epoke