Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Media i samfunnetChevronRight
  4. Makt og mediumChevronRight
  5. Medieøkonomi og journalistikkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Korleis blir drifta av redaksjonar finansierte?

Undersøk korleis ulike mediehus finansierer den journalistiske verksemda si.

Dobbeleksponering av pengestabler og arbeid på datamaskin. Bilde.

Undersøk finansiering av journalistisk arbeid

Jobb aleine eller i grupper etter avtale med læraren.

  • Finn fram til to eller tre mediehus i Noreg og/eller internasjonalt. Ha fokus på journalistisk verksemd.
  • Beskriv medieverksemdene og kva for sentrale redaksjonar som finst der.
  • Dersom du finn opplysningane, oppgi overslag over talet på menneske som jobbar i mediehuset og/eller redaksjonen og kor mange brukarar redaksjonen har kontakt med.
  • Finn ut korleis mediehuset og/eller redaksjonen finansierer drifta av den/dei journalistiske tenesten(e).
  • Del informasjonen i klassen og lag ei felles oppummering av spørsmålet:

Korleis blir journalistisk verksemd finansiert?