Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Media i samfunnetChevronRight
  4. Makt og mediumChevronRight
  5. Medieøkonomi og journalistikkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til nokre trendar i medieutviklinga i vår tid
  • forstå kvifor digitalisering av innhaldsproduksjon, distribusjon og konsum får store konsekvensar for dei etablerte mediehusa
  • kjenne til korleis ein del tradisjonelle aviser forsøkjer å skaffe seg nye inntektskjelder
  • forstå korleis globale medietrendar påverkar norske medium
  • forstå samanhengen mellom medieøkonomi og kvalitetsjournalistikk