Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Media i samfunnetChevronRight
  4. Makt og mediumChevronRight
  5. MediemaktChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha gjennomgått læringsstien skal du

  • kjenne til sentrale omgrep for mediemakt
  • kunne analysere nyheitssendingar ut frå eit mediemaktperspektiv
  • forstå korleis redaksjonelle medium er ein maktfaktor i samfunnet
  • forstå korleis kjelder og mediebrukarar kan utøve mediemakt