Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Media i samfunnetChevronRight
  4. Mediestrukturen i NoregChevronRight
  5. Norsk mediepolitikkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 

  • vite kva som er målet med norsk mediepolitikk

  • vite kva verkemiddel som blir nytta i norsk mediepolitikk

  • forstå samanhengen mellom mediepolitikk, mediemangfald og ytringsfridom

  • forstå korleis unge sin mediebruk påverkar mediepolitikken