Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Media i samfunnetChevronRight
 4. Ytringsfridom og demokratiChevronRight
 5. Vurder ein debattChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vurder ein debatt

To personer i siluett diskuterer. Foto.

Oppgåve 1: Vurder ein debatt på Internett

Finn ein debatt som går føre seg akkurat no på Internett, gjerne i tilknyting til ei nyheitssak der mange deltek med innlegg. Studer kommentarane og gi ei vurdering av dei.

Finn ut:

 1. Kven deltek i debatten? (Stikkord: kjønn, alder, politisk eller anna gruppetilhøyrsel.)
 2. Kva kjenneteiknar debatten? (Er innlegga saklege? Er det lange, forklarande innlegg eller korte påstandar? Held ein seg til saka? Osb.)
 3. Korleis utviklar debatten seg? (Sklir han ut på nokon måte? Korleis?)
 4. Følgjer deltakarane dei reglane som er sette for ein debatt? Har debattane moderatorar? Korleis kjem dette eventuelt til synes?
 5. Synest du debattar i nettavisene bør ha moderatorar? Grunngi svaret ditt.

Oppgåve 2: Debatt i kommunen

Finn fram til eit tema som blir eller nettopp har vorte diskutert i din heimkommune, helst ei aktuell sak som mange har meininger om.

 1. Kvar skjer debatten, og kva kjem ut av diskusjonane?
  Bruk lokalavisa og nettet som kjelde, eller snakk med folk som har involvert seg i debatten, for å finne svar på spørmålet.
 2. Presenter det du har funne ut, etter avtale med læraren din.

Læringsressursar

Ytringsfridom og demokrati

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hatefulle ytringar i sosiale medium

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Pressefridom, vegen til demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kritisk presse – eit teikn på demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Journalist – eit risikoyrke

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Etiopia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Iran

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Chile

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sosiale medium i teneste for folket

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bør ein sensurere nett-trolla?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfridom i dag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfridom når terroren rår

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Mediestruktur og demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Burma VJ

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pressesensur i Aserbajdsjan

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Dagen Facebook gjekk i svart

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Ytringsfridom i Rwanda og på Sri Lanka

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Raseriet over den tomme stolen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff