Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Media i samfunnetChevronRight
  4. Ytringsfridom og demokratiChevronRight
  5. Ta debatten!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Ta debatten!

Nokre slåst med våpen, andre slåst med ord. Der våpenkamp ofte blir kalla krig, kallar vi kamp med ord for debatt. I ein debatt er skytset meiningsytringar og fakta. Debatt og fritt ordskifte er ein premiss for eit velfungerande demokrati.

Oppgåve

  • Finn ei sak som engasjerer deg på SiD-sidene til Aftenposten.
  • Skriv tre setningar eller gjer opptak av ein videosnutt der du kjempar for saka.
  • Del ytringa di med ein i klassen.

Læringsressursar

Ytringsfridom og demokrati

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale