Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Media i samfunnetChevronRight
  4. Ytringsfridom og demokratiChevronRight
  5. Debatt i mediaChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomgått læringsstien, skal du

  • vite korleis media fungerer som debattarena
  • vite kva det vil seie å ta stilling i ei sak
  • kunne formulere eigne meiningsytringar
  • forstå samanhengen mellom personleg ytringsfridom og media si rolle i demokratiet