Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Media i samfunnetChevronRight
  4. Ytringsfridom og demokratiChevronRight
  5. Media som den fjerde statsmaktaChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du kunne

  • vurdere om ei nyheitssak er i tråd med ideala om pressa sitt samfunnsansvar
  • forstå maktfordelingsprinsippet, og media si rolle som «den fjerde statsmakta»
  • forstå skilnaden mellom media som aktør og som arena