Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Media i samfunnetChevronRight
 4. Ytringsfridom og demokratiChevronRight
 5. Oppgåver om mediemaktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Oppgåver om mediemakt

Forsiden til flere lokalaviser. Foto.

Oppgåve 1: Kva bør skuleavisa heite?

 1. Kva rolle pressa speler i eit demokratisk samfunn, speglar seg ofte av i namna på avisene. Eit namn kan vere knytt til stad, samfunnsrolle, stoffområde eller politisk ståstad. Ta ein titt på oversikta over alle avisene vi har i Noreg: Norske avisforsider
  • Kva heiter dei?
  • Vurder kva slags aviser dette er, og kva slags stoff dei dekkjer.
 2. Tenk deg at de skal starte ei avis eller ein nyheitskanal på skulen din.
  • Kva burde avisa heite? Gi ein grunn.

Oppgåve 2: Kva saker er på dagsordenen i dag?

Sjekk ut framsidene på dei nettavisene du kjenner til.

 1. Kva slags saker har dei på framsida?
 2. Vel ut mellom tre og fem saker som du set opp i ei prioritert liste der den viktigaste saka er øvst.
 3. Del gjerne lista di med medelevar og diskuter kvifor de har prioritert som de har gjort.

Oppgåve 3: Korleis tek VG hand om samfunnsansvaret sitt?

I mediebruksundersøkinga er det VG på nettet som er mest brukt av ungdom. Derfor har vi henta to eksempel frå VG i denne oppgåva:

Samanlikn desse to ulike sakene og diskuter i klassen kva sak som best følgjer opp pressa si samfunnsrolle.

Tips i diskusjonane:

 • Kva trur du er den redaksjonelle vurderinga bak nyheitssakene?
 • Kva sak trur du har kosta journalisten mest arbeid å produsere?

Læringsressursar

Ytringsfridom og demokrati

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale