Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Media i samfunnetChevronRight
 4. Ytringsfridom og demokratiChevronRight
 5. Ytringsfridom og demokratiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ytringsfridom og demokrati

Ytringsfridom og trykkjefridom vart lovfesta i den grunnlova den nye nasjonen Noreg fekk i 1814. Men ytringsfridom er ikkje berre ein individuell rett. Grunnlova gir staten eit spesielt ansvar for at ulike grupperingar i samfunnet skal kunne komme til orde.

Faksimile av grunnloven. Foto.
Grunnlova frå 1814.

Ytringsfridommen er grunnlovsfesta

I Noreg er ytringsfridommen ein rett nedfelt i Grunnloven § 100. I lova kan vi lese i eit litt omstendeleg språk:

Ingen skal kunne holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap.

I lova får vi også ei grunngiving for at vi treng ytringsfridom. Ytringsfridom er nemleg ein føresetnad dersom vi skal kunne søkje sanning og ha eit demokrati basert på den frie meiningsdanninga til individet. Berre tenk deg korleis det hadde vore å velje representantar til Stortinget utan informasjon om kva dei som stilte til val, meinte om ulike saker.

Trykkjefridom

I det aller første punktet i Ver Varsam-plakaten kan vi lese:

Ytringsfridom, informasjonsfridom og trykkjefridom er grunnelement i eit demokrati. Ei fri, uavhengig presse er blant dei viktigaste institusjonane i demokratiske samfunn.

Media speler ei viktig rolle når det gjeld å formidle kva einskildpersonar og ulike grupper i samfunnet vårt meiner om ulike spørsmål. Det er i media vi får høyre om aktuelle saker, og det er jobben til journalistane å undersøkje og stille kritiske spørsmål på vegner av oss.

Staten sitt ansvar

Den siste setninga i Grunnlova § 100 blir derfor mediepolitisk viktig. Der kan vi lese:

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Dette kravet blir gjerne kalla «infrastrukturkravet». At staten har eit ansvar for at det er mogleg å ha ytringsfridom, syner kor viktig ytringsfridommen er for å kunne ha eit velfungerande demokrati.

Det er også her vi finn grunngivingar for å ha ein aktiv mediepolitikk. Alle dei mediepolitiske ordningane med momsfritak og pressestønad kan sjåast som tiltak nettopp for å leggje tilhøva til rette for at det faktisk er mogleg med reell ytringsfridom i landet.

Det same gjeld utbygginga av eit godt skulesystem. Veit vi ikkje kva vi snakkar om, kan vi ytre oss så mykje vi vil, men vi kjem kanskje ikkje så mykje lenger dersom vi verken kan lese, skrive eller ha kunnskap om og forståing av det som skjer i samfunnet.

Læringsressursar

Ytringsfridom og demokrati

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hatefulle ytringar i sosiale medium

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Pressefridom, vegen til demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kritisk presse – eit teikn på demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Journalist – eit risikoyrke

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Etiopia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Iran

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Chile

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sosiale medium i teneste for folket

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bør ein sensurere nett-trolla?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfridom i dag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfridom når terroren rår

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Mediestruktur og demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Burma VJ

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pressesensur i Aserbajdsjan

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Dagen Facebook gjekk i svart

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Ytringsfridom i Rwanda og på Sri Lanka

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Raseriet over den tomme stolen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff