Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Media i samfunnetChevronRight
 4. Ytringsfridom og demokratiChevronRight
 5. Ytringsfridom når terroren rårChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ytringsfridom når terroren rår

Øye som overvåker databrukere

Finn informasjon

 1. Kva handla Watergate-skandalen om?
 2. Kva blei konsekvensane av Watergate-skandalen?
 3. Organisasjonen WikiLeaks skapte stor merksemd for eit par år sidan då dei avslørte hemmeleg informasjon. Korleis jobbar WikiLeaks, og kva for reaksjonar har dei som jobbar for WikiLeaks blitt møtte med?
 4. Kven er Edward Snowden, kva for bakgrunn har han, og kva for informasjon har han kome med til pressa?
 5. Kva skjedde med Snowden etter at det blei kjent at han var kjelda til den informasjonen pressa sat på?
 6. Korleis grunngir den amerikanske presidenten overvaking av telefon- og internettrafikken?

Diskuter i klassen

 • Finst det situasjonar der det er rett av styresmaktene å overvake journalistar?
 • Er det nokre situasjonar der det kan vere rett å overlate sensitiv informasjon som gjeld den nasjonale tryggleiken til media?
 • Er det nokre situasjonar der det er gale å gjere det?
 • Bør media verne kjelder som formidlar informasjon som kan truge den nasjonale tryggleiken?

Læringsressursar

Ytringsfridom og demokrati

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hatefulle ytringar i sosiale medium

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Pressefridom, vegen til demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kritisk presse – eit teikn på demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Journalist – eit risikoyrke

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Etiopia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Iran

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Chile

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sosiale medium i teneste for folket

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bør ein sensurere nett-trolla?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfridom i dag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Mediestruktur og demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Burma VJ

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pressesensur i Aserbajdsjan

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Dagen Facebook gjekk i svart

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Ytringsfridom i Rwanda og på Sri Lanka

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Raseriet over den tomme stolen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff