Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Media i samfunnetChevronRight
  4. Repeter emnene ytringsfridom og mediemaktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Repeter emnene ytringsfridom og mediemakt

Lag ein kort videointroduksjon om ytringsfridom eller mediemakt. Dette er ein god måte å bli kjent med fagstoffet på. Når du sjølv er produsent, gjer du stoffet til ditt eige. Dessutan kan elevane i klassen dele videoar, og på det viset hjelpe kvarandre med å få oversikt over emna.

Eksempel: Den nye journalistrolla

Denne videoen er laga av Siri Oppedal, 3MIK ved Sogndal vidaregåande skule 2014

Ein feil oppsto ved lasting av ein ekstern ressurs.
Ein feil oppsto ved lasting av ein ekstern ressurs.

Læringsressursar

Media i samfunnet

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar