Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Media i samfunnetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Media i samfunnet

Ytringsfridom og mediemangfald er ein føresetnad for at vi i eit demokrati skal vere i stand til å gjere oss opp eigne meiningar. Berre tenk deg korleis det hadde vore å skulle velje representantar til Stortinget utan noko som helst informasjon om kva kandidatane meinte om ulike saker.

Trafikklys i metropolnatta. Bilde og illustrasjon.

Emne

Media i samfunnet

 • Ytringsfridom er ein individuell rett og Grunnlova gir staten ansvar for at ulike grupper i samfunnet skal få uttrykkje seg i media.

 • Mediestrukturen i eit land er eit resultat av politiske avgjerder. I Noreg er mål for mediepolitikken å sikre ytringsfridom og mediemangfald.

 • Balansen mellom mediemakt og politisk makt er ulik avhengig av styresettet i eit land. Også mellom land er det ulik balanse på sal av medieinnhald.

 • Makt og medium

  Makta til media avheng av samfunnsstrukturen. I eit demokrati fungerer dei som den fjerde statsmakta, men i autoritære system er dei talerøyr for staten.

 • Mediehistorie

  Mediehistoria handlar om informasjonsutveksling og kommunikasjon i ulike tidsepokar, og korleis tilgang til ny teknologi har endra samfunnet.

 • Medieuttrykk har ulike funksjonar i samfunnet. Dei kan få publikum til å meine og handle, eller endre heile system i samfunn.

Læringsressursar

Media i samfunnet