Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Individet og mediaChevronRight
  4. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
  5. Kvifor bruker vi media?ChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • vite korleis media kan tilfredsstille ulike menneskelege behov

  • vite kva Goffmans teori om identitet går ut på

  • vite kva «sosial grooming» eller «sosial stelling» er for noko

  • forstå samanhengen mellom menneskelege behov og bruk av ulike medium

  • kunne beskrive og diskutere eigne og andre unge sine medieerfaringar og medieopplevingar