Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Individet og mediaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Individet og media

Menneska har alltid hatt behov for å dele tankar og kjensler med kvarandre. Men måten vi gjer det på og formidlingskanalane har endra seg over tid. Ny teknologi gir oss nye medium og nye måtar å kommunisere og søke kunnskap på. Og det er ofte dei unge som først tek i bruk denne teknologien.

Fingrar som snakkar saman. Illlustrasjon.

Emne

Individet og media

  • Mediebruk er ein viktig del av kvardagen vår. Korleis brukar vi media, og kva innverknad har dei på oss?

  • Mediebruk og tal

    Emnet tek føre seg korleis vi kan utarbeide mediebruksundersøkingar, og korleis vi kan vere kritiske til dei og til måten dei blir brukte på.

  • Korlies finne fram til pålitelege kjelder på nett, kva er lov å bruke og publisere og kva omsyn til personvern må du ta ved publisering?