Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. Wallraffing ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Wallraffing

Omgrepa wallraffing eller undercover-journalistikk blir brukte når ein journalist opptrer under falsk identitet. Føremålet med denne forma for journalistikk er å avdekke kriminalitet eller gi innsikt i eit lukka miljø.

Journalisten Günter Wallraff har blant annet skrevet om hvordn det er å være tyrisk fremmedarbeider i Tyskland.
Journalisten Günter Wallraff har mellom anna skrive om korleis det er å vere tyrkisk framandarbeidar i Tyskland.

Å bli den andre

0:00
Å bli den andre

Høyr P2-Akademiet om "wallraffing":

Drøftingsoppgåve

  1. Lytt til innslaget frå P2-akademiet. Kva oppnår journalisten ved "å bli den andre"?
  2. Lag ei skriftleg utgreiing der du nemner eksempel på saker der journalistar har skaffe seg innsikt ved hjelp av falsk identitet.
  3. Kvifor valde journalisten denne framgangsmåten?
  4. Kva for konsekvensar fekk desse avsløringane?
  5. Drøft i kva grad det er presseetisk forsvarleg at ein journalist utgjer seg for å vere ein annan enn den han eller ho faktisk er.

Læringsressursar

Journalistikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale