Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. LokalavisjournalistikkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Vurder lokalavisa di

Gå inn på nettsidene til den lokale nettavisa i det området du bur, og vurder innhaldet.

Ung gutt jobber foran en dataskjerm. Foto.

Les kjapt gjennom dei tre øvste sakene.

  • Finn eksempel på god, lokal nyheitsjournalistikk.
  • Kva er bra i desse sakene? Kvifor er det bra?
  • Finn eksempel på det du meiner er dårleg journalistikk på nettsida til avisa.
  • Kvifor meiner du desse sakene er dårlege? Kva kunne vore betre?

Diskuter deretter med ein klassekamerat kva som er god lokalavisjournalistikk.