Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. Journalistikk og sosiale mediumChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Sjekk dagens nyheiter i sosiale medium

Gå inn på Facebook, Instagram og Snapchat. Oppdater deg på dagens nyheitsbilete via dei sosiale media.

Elever ser på brett og mobil ute. Foto.
  • Kva for saker finn du på dei ulike sosiale plattformene? Er dette viktige saker?
  • Kva er di viktigaste kjelde til nyheiter?
  • Følgjer du medieaktørar på sosiale medium?
  • Synest du det er viktig for store medieaktørar å vere på sosiale medium?

Etter å ha tenkt gjennom spørsmåla på eiga hand, gå saman i grupper på tre og diskuter spørsmåla.